Usług Medycznych cz2

Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie:                                                       
 Orzeczenie dla celów sanitarnych z wpisem do książeczki  35 zł
 Orzeczenie i zaświadczenie lekarskie dla ZUS i KRUS (w tym OL-9)  60 zł
Pozostałe usługi medyczne :  
 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych  35 zł
 Zaświadczenie lekarskie kwalifikujące zdolność do dalszej nauki lub celem dalszego doskonalenia zawodowego  35 zł
 Sporządzenie odpisu lub wyciągu dokumentacji medycznej na nośniku papierowym - dla pacjenta  6 zł za 1 str.,
 nie więcej niż 120 zł
 Sporządzenie epikryzy - dla firm ubezpieczeniowych  250 zł
 Sporządzenie odpisu, lub wyciągu dokumentacji medycznej na nośniku papierowym  - dla firm ubezpieczeniowych  6 zł za 1 str.,
plus koszt przesyłki
 Sporządzenie wydruku z systemu / kopii dokumentacji medycznej  0,35 zł za 1 str.

 

cennik obowiązuje od 20.01.2020 r.

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER