MEDYCYNA PRACY - DLA FIRM

Przygotowaliśmy dla Państwa Firmy pakiet usług z zakresu medycyny pracy:

  • badania wstępne - przed zatrudnieniem; po zmianie stanowiska pracy; jeżeli występują nowe, niekorzystne czynniki,
  • badania kontrolne - obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego, kto był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni,
  • badania okresowe - u osób pracujących już na danym stanowisku - przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
  • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (do książeczek zdrowia) zgodne z rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.

Gwarantujemy kompleksowy zakres usług obejmujący:

  • badanie i orzeczenie lekarza uprawnionego do badań medycyny pracy,
  • konsultacje specjalistyczne wymagane przy pracy w warunkach szczególnych,
  • badania laboratoryjne,
  • badanie EKG,
  • badanie Rtg,
  • badania psychotechniczne.

Zapewniamy system realizacji usług umożliwiający Państwa pracownikom sprawne wykonanie ustalonych badań w krótkim czasie, co zmniejsza stratę Pracodawcy wynikającą z nieobecności pracownika na stanowisku pracy. Możliwa jest indywidualna organizacja wykonania badań w zależności od specyfiki zatrudnienia, tj. umawianie poszczególnych pracowników indywidualnie lub w grupach różnej wielkości, zgodnie z życzeniem Pracodawcy.

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER