PIELĘGNIARKI

Pielęgniarki i położne stanowią bardzo ważną grupę zawodową w Przychodni JAR-MEDIC.


Bez nich nie byłoby możliwe zapewnienie pacjentom właściwej pomocy. Wykonują  wiele czynności medycznych  często bardzo istotnych dla prawidłowego przebiegu diagnostyki i terapii pacjenta.


W skład zespołu chodzi:

  • 10 pielęgniarek praktyki
  • 10 pielęgniarek środowiskowych
  • 2 położne środowiskowe

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER