PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Porady specjalistyczne w naszych poradniach udzielane są nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia społecznego w Narodowym Funduszu Zdrowia.


Rejestracja do wszystkich lekarzy specjalistów jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 i może być dokonana osobiście lub telefonicznie oraz przez osoby trzecie na określony dzień i godzinę.


W Przychodni JAR-MEDIC specjaliści świadczą usługi medyczne w ramach poradni:

 • ginekologiczno-położniczej
 • kardiologicznej
 • gruźlicy i chorób płuc
 • onkologicznej i chirurgii onkologicznej
 • urologicznej
 • reumatologicznej
 • logopedycznej
 • preluksacyjnej


Do przyjęcia przez lekarza specjalistę w ramach ubezpieczenia społecznego wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, wyjątkiem od taj zasady są porady udzielane w poradni ginekologiczno - położniczej i onkologicznej.


Porady są wykonywane w terminie uzgodnionym z pacjentem a w przypadkach nagłych oraz zagrażających zdrowiu lub życiu w możliwie najkrótszym czasie. Niestety ze względu na ograniczenia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czas oczekiwania na poradę specjalistyczną w ramach ubezpieczenia społecznego jest często wydłużony.


W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jakie mogą zaistnieć sytuacje zarówno po stronie pacjenta jak i poradni w przypadku terminów przekraczających 60 dni wymagane jest potwierdzenia wzajemnej gotowości do zrealizowania usługi w zaplanowanym terminie, 14 dni wcześniej. Niepotwierdzenie przez pacjenta gotowości do zrealizowania usługi w zarezerwowanym terminie umożliwi przyjęcie innego pacjenta, którego stan zdrowia lub zagrożenie życia wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.

 W związku z rozwojem NZOZ Jar-Medic
poszukuje osoby na stanowisko pielęgniarka


Zakres zadań i obowiązków:

 •     Udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych, leczniczych, diagnostycznych i edukacyjnych wobec pacjentów.
 •     Realizowanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie z zaleceniami lekarza.

Oczekiwania wobec kandydata:

 •     Wykształcenie z zakresu pielęgniarstwa
 •     Aktualne prawo wykonywania zawodu
 •     Doświadczenie zawodowe min. 6 miesięcy
 •     Umiejętność pracy w zespole
 •     Wysoka kultura osobista i komunikatywność

Oferujemy:

 •     Pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (do uzgodnienia)
 •     Możliwość zdobywania nowych kwalifikacji
 •     Zdobycie doświadczenia dzięki realizacji różnorodnych zadań
 •     Bardzo dobre warunki płacowe
 •     Przyjazną atmosferę pracy

Aplikacje (CV ze zdjęciem i list motywacyjny) prosimy składać w biurze 56 (II piętro).

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER