PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Porady specjalistyczne w naszych poradniach udzielane są nieodpłatnie w ramach ubezpieczenia społecznego w Narodowym Funduszu Zdrowia.


Rejestracja do wszystkich lekarzy specjalistów jest możliwa od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1800 i może być dokonana osobiście lub telefonicznie oraz przez osoby trzecie na określony dzień i godzinę.


W Przychodni JAR-MEDIC specjaliści świadczą usługi medyczne w ramach poradni:

  • ginekologiczno-położniczej
  • kardiologicznej
  • gruźlicy i chorób płuc
  • onkologicznej i chirurgii onkologicznej
  • urologicznej
  • reumatologicznej
  • logopedycznej
  • preluksacyjnej


Do przyjęcia przez lekarza specjalistę w ramach ubezpieczenia społecznego wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego, wyjątkiem od taj zasady są porady udzielane w poradni ginekologiczno - położniczej i onkologicznej.


Porady są wykonywane w terminie uzgodnionym z pacjentem a w przypadkach nagłych oraz zagrażających zdrowiu lub życiu w możliwie najkrótszym czasie. Niestety ze względu na ograniczenia umów z Narodowym Funduszem Zdrowia czas oczekiwania na poradę specjalistyczną w ramach ubezpieczenia społecznego jest często wydłużony.


W związku z tym, że trudno jest przewidzieć jakie mogą zaistnieć sytuacje zarówno po stronie pacjenta jak i poradni w przypadku terminów przekraczających 60 dni wymagane jest potwierdzenia wzajemnej gotowości do zrealizowania usługi w zaplanowanym terminie, 14 dni wcześniej. Niepotwierdzenie przez pacjenta gotowości do zrealizowania usługi w zarezerwowanym terminie umożliwi przyjęcie innego pacjenta, którego stan zdrowia lub zagrożenie życia wymaga pilnej konsultacji lekarskiej.

 

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER