KINEZYTERAPIA

                Kinezyterapia, poprzez prowadzenie indywidualnie dobranych dla każdego pacjenta ćwiczeń fizycznych, ma na celu zapobieganie ograniczeniom lub przywracanie pełnego zakresu ruchów w stawach kręgosłupa i kończyn, utrzymanie lub przywracanie prawidłowej siły i masy mięśni, korekcję wad postawy, poprawę równowagi i koordynacji ciała, pobudzanie nerwowo - mięśniowe oraz pobudzanie ośrodkowego układu nerwowego.

 

Proponujemy:

  • ćwiczenia indywidualne z pacjentem :

ćwiczenia bierne

ćwiczenia czynno – bierne

ćwiczenia redresyjne,

ćwiczenia wg metody McKenziego,

ćwiczenia metodą Bobath,

kinesjologytapping;

  • ćwiczenia samo wspomagane
  • ćwiczenia w odciążeniu i w odciążeniu z oporem
  • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
  • ćwiczenia izometryczne
  • nauka czynności lokomocji
  • pionizacja
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER