NFZ

Od wielu lat Przychodnia JAR – MEDIC ma podpisane umowy na leczenie pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia.

 

 

Wykaz umów zawartych z NFZ na lata 2012 - 2016:

 

W naszej Przychodni można skorzystać z usług w zakresie:


1. Podstawowej opieki zdrowotnej
(pobierz deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i połoznej)

 • Lekarz Rodzinny
 • Pielęgniarka środowiskowo - rodzinnej
 • Położna środowiskowo - rodzinnej

2. Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w poradniach

 • ginekologii i położnictwa,
 • kardiologii
 • gruźlicy i chorób płuc
 • preluksacji – badanie stawów biodrowych u niemowląt
 • urologii
 • onkologii
 • chirurgii onkologicznej
 • reumatologii
 • logopedycznej

3. Rehabilitacji ambulatoryjnej

4. Hospicjum domowego i poradni paliatywnej

5. Pielęgniarskiej opieki długoterminowej

6. Programu profilaktyki chorób układu krążenia

 

W związku z obowiązującymi przepisami, pacjent posiadający ważne skierowanie, wystawione przez lekarza mającego umowę z NFZ, do poradni specjalistycznych (za wyjątkiem poradni ginekologiczno - położniczej), na zabiegi rehabilitacyjne, do hospicjum domowego lub pielęgniarskiej opieki długoterminowej wpisywany jest na listę oczekujących. Około 14 dni przed terminem przyjęcia pacjent powinien potwierdzić termin wizyty a w dniu wizyty zgłosić swoją obecność w Centralnej Recepcji.

Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER