PRZYDATNE DOKUMENTY

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązująca od 15.06.2014r.
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązująca od 15.06.2014r.
Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz Położnej podstawowej opieki zdrowotnej - obowiązująca od 15.06.2014r.
Oświadczenie opiekuna pacjenta o ubezpieczeniu zdrowotnym NFZ - dokument wypełniamy w przypadku braku potwierdzenia ubezpieczenia w systemie EWUŚ , oraz braku wymaganych dokumentów ubezpieczeniowych
Oświadczenie pacjenta o ubezpieczeniu zdrowotnym w przypadku negatywnej oceny ubezpieczenia w systemie EWUŚ
Informacja o przetwarzanych danych_pacjenci
Informacja o przetwarzanych danych_NZOZ JAR MEDIC_osoby upoważnione
Informacja o przetwarzanych danych_kandydaci
Informacja o przetwarzanych danych_kontrahenci
Realizacja: ITCOMPUTERPARTNER